Elektrik Ölçme Ders Notları

Elektrik Ölçme Ders Notları

Elektrik Ölçme Ders Notları kapsamında konuya giriş yaparsak;

Ölçme herhangi bir fiziksel büyüklüğü insanın anlayabileceği şekle dönüştürme işlemidir. Bu dönüşüm sonucu elde edilen bilgiler çeşitli şekillerde olmakta beraber, bunların hepsi değişik birimli sayılarla ifade edilebilir. O halde herhangi bir fiziksel büyüklük sayılarla ifade edilirse ölçülmüş olur.

Fiziksel büyüklüklerin ölçülmesinde çok değişik metotlar kullanılır. Bazı fiziksel büyüklükler yalnız mekanik yöntemler ile ölçülürken, bazıları elektrik bazıları ise elektronik yöntem ve cihazlar ile ölçülür. Ölçü cihazları içinde en gelişmiş olanı elektronik cihazlardır. Yapıları daha karmaşık olmasına rağmen, bazı üstünlükleri vardır. Bunların duyarlılıkları yüksek olup, çok küçük genlikli işaretleri ölçebilirler.

Giriş dirençleri çok büyük olduğundan, ölçülen nesneye tesirleri (yükleme etkileri) azdır. Ayrıca, elektronik cihazlarla ölçülen büyüklüklerin uzak mesafelere taşınması ve uzaktan izlenmesi mümkündür. Bu bölümde, ölçme esnasında gerekli olan temel prensipler ile ölçü cihazlarının temel karakteristikleri ve cihaz tasarım kuralları üzerinde durulacaktır.

Elektrik Ölçme Ders Notları PDF Link
Elektrik Ölçme Ders Notu 1 Elektrik Ölçme Ders Notu 2 Elektrik Ölçme Ders Notu 3

Yorum Yaparak Bize Destek Olabilirsiniz