Genel Kimya Ders Notları

Genel Kimya Ders Notları

Genel Kimya Ders Notları nın ana hedefi öğrenciye kimyanın temel metodolojisini ve kalitatif kavramların kantitatif sonuçlara götürmesini açıklayacak mantığı kazandırmaktır.

Madde:

Genel Kimya Ders Notları Elementler, Bileşikler, Karışımlar, Ölçmeler ve Mol Kavramı, Kimyasal Reaksiyonlar ve Maddelerin Değişimi, Asit-Baz Reaksiyonları, Redoks Reaksiyonları, Reaksiyon Stokiyometrisi, sulu çözelti tepkimeleri, Gazlar, Gazların Özellikleri, Gaz Kanunları, Moleküler Hareket, Gerçek Gazlar

Termokimya:

Enerji, Isı ve Entalpi, Kimyasal Değişim Entalpisi, Tepkime Isıları, Atomun Yapısı, Atom Modelleri, Çok Elektronlu Atomların Yapısı, Atomların Periyodik Özellikleri, Kimya ve Periyodik Sistem

Kimyasal Bağlar:

İyonik Bağlar, Kovalent Bağlar, Poliatomik Türlerin Yapıları, Oktet Kuralının İstisnaları, Lewis Asit ve Bazları, İyonik ve Kovalent Bağların Karşılaştırılması

Moleküller:

Şekil Boyut ve Bağ Kuvveti: Molekül ve İyonların Şekilleri, Moleküllerde Yük Dağılımı

Moleküller:

Şekil Boyut ve Bağ Kuvveti: Bağların Kuvvetleri ve Uzunlukları, Orbitaller ve Bağ Oluşumu

Sıvı ve Katı Maddeler:

Moleküller Arası Kuvvetler, Sıvı Yapısı, Katı Yapıları, Faz Değişimleri.

Genel Kimya PDF Ders Notlarına Aşağıdaki Linklerden Ulaşabilirsiniz. İnternette bütün adresleri gezmenize gerek yok bütün notları burada bulabilirsiniz.İyi Çalışmalar…

Ders Notları 1

Ders Notları 2

Ders Notları 3

Ders Notları 4

Ders Notları 5

Yorum Yaparak Bize Destek Olabilirsiniz