Açık Öğretim Fakültesi Hukuka Giriş Ders Notları

Açık Öğretim Fakültesi Hukuka Giriş Ders Notları

Hukuka Giriş Ders Notları yazımıza giriş yaparken ilk önce Hukuk Nedir ? onu açıklayabiliriz. Hukuk; sosyal hayatı düzenleyen maddi yaptırımlı kurallar bütünüdür.

Bu ders notları kapsamında Açık Öğretim Fakültesi AÖF Hukuka Giriş Ders Notlarının yanında hukuka giriş ders notu özeti, hukuka giriş ders notu pdf, hukuka giriş ders notu özeti, hukuka giriş vize final soruları, hukuka giriş kemal gözler pdf, hukuk başlangıcı ders notu pdf, hukuka giriş ve hukukun temel kavramları ve son olarak hukuka giriş ve hukukun temel kavramları ders notlarını bulabilirsiniz.

Eğer isterseniz Açık Öğretim AÖF Anayasa Hukuku Ders Notlarımızı inceleyebilirsiniz.

Hukuka Giriş Ders Notu Kısa İntrosu

Toplum halinde yaşamak insanlar arasındaki ilişkilerde bazı kurallara uyulmasını zorunlu kılar.Her toplumda bireylerce uyulması beklenen kurallara toplumsal davranış kuralları denir. Hukuk kuralları bunların yalnızca bir bölümünü oluşturmaktadır. Toplumda hukuk kurallarının (hukuk düzeninin) yanı sıra başka kurallar (düzenler) de vardır. Din, ahlak ve görgü kuralları gibi.

Hukuk kurallarına aykırı davranışlar, devletin zorlayıcı gücü ile karşılaşır. Buna karşılık din kurallarına uyup uymama, insanın din karşısındaki kişisel tutumuna göre kendisinin karar vermesi gereken bir konudur. Bunun laik bir devlette devletin zorlayıcı gücüyle bir ilgisi yoktur. Ahlak ve görgü kuralları bakımından da durum farklı değildir.Ahlak ve görgü kurallarına aykırı davranan kimseler, beğenilmeyen, hoş karşılanmayan, ilişki kurulması istenilmeyen kimseler sayılabilir.Ama bu durum devleti ilgilendirmez, devletin zorlayıcı gücünü gerektirmez.

Kişiyi hukuk kurallarına uymaya, aykırı davranıştan çekinmeye zorlayan devlet gücü uygulamalarının tümünü kapsamak üzere “hukuki yaptırım” (müeyyide) deyimi kullanılır. Bir toplumsal davranış kuralına uyulmasını sağlamak için devlet gücü işe karışıyorsa, o kural hukuk kuralıdır.

Bu açıklamalara göre, hukuku “belli bir zamanda, belli bir toplumda yürürlükte olan, devletçe yaptırıma bağlanmış toplumsal davranış kuralları bütünü” olarak tanımlayabiliriz. Devletçe yaptırıma bağlanmış olma niteliği hukuk kurallarını öteki toplumsal davranış kurallarından ayıran temel özelliktir. Başka bir deyişle hukuk kuralları, uyulması zorunlu kurallardır. Kişi hukuk kuralına  kendi isteği ile uymazsa, , devletçe uymaya zorlanabilir. Bireylerin hukuk kurallarına uygun davranmalarını sağlamak üzere harekete geçebilecek olan devlet tepkisine yaptırım (müeyyide) denir.  Hukuki yaptırım, “ bir hukuk kuralına aykırı davranıldığında, o davranışta bulunan kişi için  hukuk düzeninin öngördüğü sonuç” olarak tanımlanabilir.

Açık Öğretim Fakültesi Hukuk Giriş Ders Notları

Hukuka Giriş Ders Notu 1 Hukuka Giriş Ders Notu 2 Hukuka Giriş Ders Notu 3

 

Yorum Yaparak Bize Destek Olabilirsiniz

IOTA-TRON-VERGE-LTC-DASH ve Yüzlerce Kripto Para Al-SatBİNANCE ÜYELİK İÇİN HEMEN TIKLA!!!
+ +